UNGDOM:

Vi startede igen sæsonen med at deltage i ”ÅBEN FORENING” for andet år i træk, og vi kunne desværre konstatere, at der ikke var den store deltagelse i arrangementet, og dermed var der heller ikke nogen medlemstilgang på baggrund af arrangementet. Det er spørgsmålet, om vi skal deltage i næste sæson, det kommer nok an på om ungdomsafdelingen skal fortsætte eller evt. skal sættes på pause. Vi har i sæsonen 16/17 kun haft 7 – 8 ungdomsspillere, og det er nok lige i underkantet, hvis der skal være en velfungerende træning. Ungdomsspillerne er i år blevet trænet af undertegnede med hjælp af 2 bestyrelsesmedlemmer, da det desværre ikke lykkedes at fortsætte med Cecilie pga. hendes studier.

SENIOR:

Det er lykkedes at fastholde nogenlunde det antal motionister, vi har haft i de senere år. Men vi har dog stadig enkelte ledige baner. Rent sportslig sluttede herre veteranholdet sidst i rækken. Holdet har haft en svær sæson med mange skader, og vi må takke pigerne for deres uvurderlige hjælp ind imellem.

ØKONOMI:

Det gode regnskab fra sidste år er fulgt op med endnu et år med et rigtigt pænt overskud. Således er klubbens formue vokset, så vi har et godt fundament til klubbens fortsatte udvikling og virke. Kontingentet er fastholdt, og ligger på et tilsyneladende ballanceret niveau, både i forhold til andre klubber, og i forhold til den service medlemmerne ønsker.

Formand: Willy Haubro Jensen