KAUSLUNDE BADMINTON

GENERALFORSAMLING

TORSDAG DEN 16. MARTS 2017 KL. 18.30

I HYLLEHØJHALLEN

1.     Valg af dirigent

Bjarne Larsen blev valgt. Han konstaterede, at mødet var rettidigt indkaldt via opslag på hjemmesiden og opslag i hallen.

2.     Beretning

Beretningen gav diskussion angående formandens tanker om at sætte ungdomsafdelingen på pause. Der har kun været 7-8 ungdomsspillere i indeværende sæson. Se beretningen som bilag.

3.     Regnskab

Indtægten på ungdomsafdelingen er drastisk faldet. På seniorsiden er der en stigning på p.g.a. flere motionister, men samlet set er indtægterne faldet. Dog viste regnskabet et samlet overskud på 15.000 kr. Regnskabet blev godkendt.

4.     Indkomne forslag

Intet

5.     Valg

Willy, Gitte og Else blev genvalgt. Anders Peter blev genvalgt som suppleant. Begge revisorer blev genvalgt.

6.     Evt.

Der blev snakket om problemer med urene baner. Der blev foreslået, at den store kost står fremme, så man kan feje banerne inden træning. Glæder over, at der efter 35 år nu er kommet håndsæbe på toiletterne.

Referent: Bjarne Larsen